Eduterapeutica

programy do specjalnych potrzeb


Na przestrzeni wieków dostęp ludności, nie należącej do wąskiego uprzywilejowanego grona, do edukacji stał się przystępniejszy, a z czasem powszechny i wymagany. Umiejętności takie jak czytanie, pisanie czy liczenie są uznawane obecnie za powszechne a trudności z nimi związane mogą być powodem społecznego wykluczenia osób je mających.

 Badania dowodzą, że do 30% dzieci wg. różnych badań mogą cierpieć na chorobę zwaną w szerokim pojmowaniu jako dysleksję rozwojową.

 Choroby tej nie można do końca wyleczyć, lecz dzięki szybkiemu jej wykryciu można poprzez ćwiczenia zminimalizować jej skutki. Z tego względu już na wczesnym etapie edukacji dzieci, u których występuje ryzyko wystąpienia dysleksji, rozpoczyna się proces terapii. Najpóźniejszym momentem jej rozpoczęcia jest początkowy okres nauki szkolnej.


 Poszczególne odmiany dysleksji :

  • dysleksja – szeroko pojmowane trudności w czytaniu oraz rozumieniu treści tekstu przez osoby;
  • dysortografia – charakteryzuje się występowaniem licznych błędów ortograficznych w pisanym przez osoby tekście choć znane im są zasady ortografii;
  • dysgrafia – jej objawem jest niski poziom graficzny pisanego tekstu, liter o różnych rozmiarach oraz znajdujących się na różnych wysokościach w pisanym wyrazie tekstu;
  • dyskalkulia – pojęcie używane w przypadku problemów z wykonywaniem prostych zadań matematycznych, odróżnianiem znaków;
  • ginzazjum – to złożone narzędzie do diagnozowania i leczenia specyficznych trudności w uczeniu,Ćwiczenia polisensoryczne czyli wykorzystanie w terapii wielu zmysłów takich jak wzrok czy słuch pozwalają na ćwiczenia słabszych z nich przy wykorzystywaniu mocniejszych. 

Systemy Eduterapeutica pozwalają na diagnozowanie w zakresie ryzyka wystąpienia dysleksji, dyskalkulii oraz określenia gotowości szkolnej dziecka. 

Wraz z poszczególnym programem serii dostępne są dwie aplikacje – terapeuty i ucznia. 

Aplikacja terapeuty przeznaczona jest dla przygotowania wszystkich czynności związanych z ćwiczeniami oraz późniejszą diagnozą ich wyników.


Produkty Eduterapeutica przeznaczone są do 
instytucji takich jak:

  • Przedszkola;
  • szkoły podstawowe;
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  • gabinety terapeutyczne;
eduterapeutica_sklep