Eduterapeutica

programy do specjalnych potrzeb


Na przestrzeni wieków dostęp ludności, nie należącej do wąskiego uprzywilejowanego grona, do edukacji stał się przystępniejszy, a z czasem powszechny i wymagany. Umiejętności takie jak czytanie, pisanie czy liczenie są uznawane obecnie za powszechne a trudności z nimi związane mogą być powodem społecznego wykluczenia osób je mających.

 Badania dowodzą, że do 30% dzieci wg. różnych badań mogą cierpieć na chorobę zwaną w szerokim pojmowaniu jako dysleksję rozwojową.

 Choroby tej nie można do końca wyleczyć, lecz dzięki szybkiemu jej wykryciu można poprzez ćwiczenia zminimalizować jej skutki. Z tego względu już na wczesnym etapie edukacji dzieci, u których występuje ryzyko wystąpienia dysleksji, rozpoczyna się proces terapii. Najpóźniejszym momentem jej rozpoczęcia jest początkowy okres nauki szkolnej.


 Poszczególne odmiany dysleksji :

  • dysleksja – szeroko pojmowane trudności w czytaniu oraz rozumieniu treści tekstu przez osoby;
  • dysortografia – charakteryzuje się występowaniem licznych błędów ortograficznych w pisanym przez osoby tekście choć znane im są zasady ortografii;
  • dysgrafia – jej objawem jest niski poziom graficzny pisanego tekstu, liter o różnych rozmiarach oraz znajdujących się na różnych wysokościach w pisanym wyrazie tekstu;
  • dyskalkulia – pojęcie używane w przypadku problemów z wykonywaniem prostych zadań matematycznych, odróżnianiem znaków;
  • ginzazjum – to złożone narzędzie do diagnozowania i leczenia specyficznych trudności w uczeniu,Ćwiczenia polisensoryczne czyli wykorzystanie w terapii wielu zmysłów takich jak wzrok czy słuch pozwalają na ćwiczenia słabszych z nich przy wykorzystywaniu mocniejszych. 

Systemy Eduterapeutica pozwalają na diagnozowanie w zakresie ryzyka wystąpienia dysleksji, dyskalkulii oraz określenia gotowości szkolnej dziecka. 

Wraz z poszczególnym programem serii dostępne są dwie aplikacje – terapeuty i ucznia. 

Aplikacja terapeuty przeznaczona jest dla przygotowania wszystkich czynności związanych z ćwiczeniami oraz późniejszą diagnozą ich wyników.


Produkty Eduterapeutica przeznaczone są do 
instytucji takich jak:

  • Przedszkola;
  • szkoły podstawowe;
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  • gabinety terapeutyczne;


Nowością w serii produktów Edterapeutica jest możliwość zakupu wersji sieciowej programów. Jest to tzw. wersja intranetowa, która może być instalowana na wielu komputerach.

 Aplikacja terapeuty instaluje się na jednej stacji, która będzie pełniła rolę serwera. Aplikacje uczniowskie instalowane są na reszcie komputerów (w zależności od licencji jest to 10 – 20 stacji wliczając stację terapeuty). 

Utworzone konta dla poszczególnych uczniów umożliwiają ich identyfikację w systemie oraz szybszą możliwość diagnozowania oraz sposobów terapii każdego dziecka z osobna.

 Łatwość instalacji programów nie wymaga zaawansowanej wiedzy czy umiejętności informatycznych. eduterapeutica_sklep