Aplikacja terapeuty 
Jest aplikacją dołączaną wraz z programem Eduterapeutica przeznaczoną dla osób prowadzących terapię bądź wstępne rozpoznanie. Służy do planowania dla wykonywania czynności terapeutycznych podopiecznych wraz z późniejszą weryfikacją wyników. Za pomocą tej aplikacji możliwe jest określenie czy dziecko znajduje się w grupie ryzyka dysleksji, dyskalkulii czy ocenę gotowości szkolnej. Aplikacja prowadzi dziennik elektroniczny zawierający dane o podopiecznych oraz ich postępach. Umożliwia ponadto wydruki dokumentów oraz materiałów pomocniczych wcześniej przygotowanych. Głównym przeznaczeniem aplikacji jest rozpoznanie u którego dziecka mogą wystąpić pierwsze objawy dysleksji poprzez metodę przesiewową i późniejszą pracę z nimi. Sprawdza się najlepiej we wczesnych etapach edukacyjnych dzieci np. w przedszkolach. Najpóźniejszym okresem rozpoczęcia terapii są wczesne lata szkolne do 3 klasy szkoły podstawowej.


 Powrót