dyskalkuliacena 1299 zł   Kup teraz  Eduteraupeutica dyskalkulia  

jest programem przeznaczonym dla nauczycieli, terapeutów prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi trudności z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Jest przeznaczony do pracy terapeutycznej dzieci w wieku 5 – 9 lat. 

Został zaprojektowany w taki sposób by można było go eksploatować w przypadku różnych grup wiekowych. Program w swej ofercie zawiera 120 ćwiczeń o strukturze gier z rozbudowanymi poziomami trudności.

Elementem programu jest aplikacja terapeuty, w której skład wchodzą narzędzia pozwalające na zdiagnozowanie stopnia ryzyka dysleksji, dyskalkulii dziecka. Posiada również mechanizmy wspomagające prowadzenie terapii takie jak zestawy ćwiczeń, możliwość wydruku dokumentów czy prowadzenie elektronicznego dzienniczka dla każdego dziecka z osobna. 

Diagnoza obejmuje rozpoznanie sposobu kodowania liczb przez dziecko, orientacje przestrzenną, operacje na liczbach.

Terapia składa się z pięciu elementów będącymi składnikami kluczowymi do odpowiednego poznania i wykorzystywania umiejętności matematycznych. 

Są to:

  •  myślenie przedoperacyjne i operacyjne,
  • percepcja,
  • samokontrola i koncentracja,
  • pamięć operacyjna – proceduralna,
  • myślenie przyczynowo skutkowe
  • orientacja w czasie i przestrzeni.
Na końcowy wynik diagnozy będącej częścią opisową wypełnianą przez terapeutę składają się wyniki wykonanych przez dzieci ćwiczeń, oraz obserwacji
 postępów z punktu widzenia terapeuty.

Terapia obejmuje trzy elementy. Pierwszym jest wykonywanie zadań przez dziecko na aplikacji ucznia. Kolejnym są ćwiczenia wykonywane na wydrukowanych „kartach pracy”. Ostatnim elementem jest wykonywanie zadań w domu pod nadzorem rodziców w oparciu o wydrukowane poradniki (instrukcje). 

Tylko zadania wykonywane za pomocą aplikacji uczniowskiej są rejestrowane w systemie w sposób automatyczny, wyniki ćwiczeń na „kartach pracy” oraz instrukcji są wprowadzane przez terapeutę ręcznie.


dyskalkulia_1

dyskalkulia_2

dyskalkulia_3

dyskalkulia_4eduterapeutica