1. Dlaczego warto korzystać z programu Eduterapeutica? Dlaczego podręcznik i karty pracy są już nieskuteczne?

  Dziś już wiemy, że dzieci chętniej wybierają formy multimedialne. Dzieje się dlatego, że nauka jest wtedy ciekawsza i mniej nużąca. Takie ćwiczenia aktywizują dzieci do działania, a to przekłada się na pozytywny i szybszy efekt terapii. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć podobnych rezultatów, Korzystając z konwencjonalnych pomocy dydaktycznych ten efekt otrzymamy później i z większym nagładem pracy zarówno nauczyciela/terapeuty jak i dziecka. Blisko 20 lat przeprowadzono badania podczas których uznano, że multimedia … Multimedialne programy Eduterapeutica to praktyczna pomoc w pracy nauczyciela. Nie tylko uatrakcyjnia ono formę pracy, ale daje dobre efekty dydaktyczne. 

2. Ile plansz ćwiczeniowych zawierają programy z serii Eduterapeutica? 

 Seria produktów Eduterapeutica to przemyślane i kompletne pomoce wspierające prowadzenie terapii logopedycznej, zajęć wyrównawczych, kompensacyjno-terapeutycznych uczniów z ryzykiem dysfunkcji oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zestawy Eduterapeutica zawierają następującą ilość plansz ćwiczeniowych: 

  •  Eduterapeutica Dysleksja – 330 plansz z ćwiczeniami.
  • Eduterapeutica Dyskalkulia – 125 plansz z ćwiczeniami.
  • Eduterapeutica Logopedia Podstawowa - 400 plansz z ćwiczeniami. 
  • Eduterapeutica Logopedia Rozszerzona - 560 plansz z ćwiczeniami.

Łącznie wszystkie zestawy Eduterapeutica to ponad 1400 atrakcyjnych plansz z ćwiczeniami i grami terapeutyczno-edukacyjnych. 

3. Czy licencja na program Eduterapeutica uprawnia do korzystania z oprogramowania na kilku stanowiskach? 

 Zakup jednego egzemplarza oprogramowania Eduterapeutica (np. Dysleksja lub Logopedia) uprawnia do zainstalowania i korzystania z niego na nieograniczonej ilości komputerów w całej placówce. W ten sposób każdy nauczyciel może skorzystać z ćwiczeń przygotowanych w Eduterapeutica prowadząc skuteczną terapię i zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze. 

4. Czy z programu Eduterapeutica może korzystać w tym samym czasie więcej niż jedno dziecko? Program przygotowany został z myślą o pracy zindywidualizowanej w układzie nauczyciel-dziecko. 

Dlatego zalecamy aby w danym momencie z programu korzystało tylko jedno dziecko. Eduterapeutica daje jednak wiele innych możliwości, w tym samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez ucznia. Nauczyciel w tym czasie może poświęcić uwagę innym. Ciekawym rozwiązaniem programu są przygotowane Karty pracy, które można wydrukować i przekazać uczniom do samodzielnej pracy w domu. 

5. Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się obsługi programu Eduterapeutica? 

 Aby skutecznie skorzystać z programu Eduterapeutica, należy poświęcić około 2 godziny na jego poznanie. Wystarczy umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym. Dodatkowo użytkownicy Eduterapeutica mają możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy telefonicznej oraz e-mailowej producenta.                    

6. Czy program „Eduterapeutica Logopedia w wersji podstawowej” można zamienić na wersję rozszerzoną ? 

 Istnieje taka możliwość. Wystarczy tylko dopłacić różnicę w cenie tych produktów. Warto jednak od razu zdecydować się na zakup wersji rozszerzonej. Wówczas w ramach oferty, klienci otrzymują w prezencie drukarkę laserową. 

7. Czy potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie lub urządzenia do nagrywania i odsłuchiwania ćwiczeń w Eduterapeuitice ? 

Nie są potrzebne dodatkowe oprogramowania lub urządzenia w przypadku wykorzystania programów Eduterapeutica, gdyż posiadają one wewnętrzne aplikacje, które umożliwiają nagrywanie i odsłuchiwanie ćwiczeń. Służy temu m.in. program do kalibracji nagrań, odpowiedzialny za dobrą jakość nagrania (dotyczy Eduterapeutica Logopedia). Komputer, na którym będzie używana aplikacja musi jednak posiadać wbudowane lub zewnętrzne głośniki (w przypadku programu Eduterapeutica Logopedia - także mikrofon). 

8. Jak wygląda proces instalacji i uruchomienia Eduterapeutiki ? 

 Proces składa się z etapu instalacji i aktywacji: 1. Na początku procesu instalacji należy wpisać dwa 20-znakowe numery seryjne: pierwszy do pola Aplikacja nauczyciela, drugi do pola z nazwą zakupionego modułu, np. Logopedia. W przypadku chęci instalacji na tym samym komputerze 2 lub 3 modułów, np. Logopedii i Dysleksji - należy wpisać trzy 20-znakowe numery seryjne - pierwszy do pola Aplikacja nauczyciela, drugi i trzeci do pól: Logopedia i Dysleksja. Uwaga: nie ma możliwości doinstalowywania modułów osobno; należy je instalować razem, w jednym czasie, z jednej płyty CD-Rom (każda płyta z naszej serii Eduterapeutica zawiera komplet programów, które zainstalują się po wpisaniu odpowiednich numerów seryjnych. 2. Po instalacji należy uruchomić program i przeprowadzić jego aktywację. Na ekranie komputera pojawi się formularz do wypełnienia oraz 6 znakowy kod instalacyjny, który należy wysłać na adres: serwis@eisystem.pl lub sms'em na nr 660 764 323 (w treści sms proszę wpisać tylko i wyłącznie kod instalacyjny). W wiadomości zwrotnej, zwykle w ciągu kilkudziesięciu minut, otrzymają Państwo kod aktywacyjny, który należy wprowadzić w formularzu aktywacyjnym. Uwaga: jeszcze przed otrzymaniem kodu aktywacyjnego mogą już Państwo korzystać z programu, który bez aktywacji można uruchomić 3-krotnie. Proszę tylko kliknąć na przycisk "Zapisz i aktywuj później", aby zachować wypełniony formularz. 

9. Jakie wymagania techniczne powinien spełniać komputer do pracy z programami Eduterapeutica ? 

Do zapewnienia stabilnej i prawidłowej pracy programów multimedialnych Eduterapeutica wymagane jest stanowisko komputerowe (komputer stacjonarny lub laptop) z zainstalowanym systemem Windows XP/Vista/7/8/10 wyposażone w głośniki. 
 Baza Wiedzy 


eduterapeutica