logopedia podstawowa cena 1799 zł   Kup teraz 


Eduterapeutica logopedia wersja podstawowa

to program pozwalający na pracę terapeutyczną z dziećmi wykazującymi zaburzenia w rozwoju mowy. Został zaprojektowany w taki sposób by można było go eksploatować w przypadku różnych grup wiekowych. Wersja ta zawiera około 400 ćwiczeń.


Elementem programu jest aplikacja terapeuty, w której skład wchodzą narzędzia pozwalające na zdiagnozowanie stopnia ryzyka dysleksji, dyskalkulii dziecka. Posiada również mechanizmy wspomagające prowadzenie terapii takie jak zestawy ćwiczeń, możliwość wydruku dokumentów czy prowadzenie elektronicznego dzienniczka dla każdego dziecka z osobna.

Diagnoza jest stawiana na podstawie „elektronicznej karty mowy małego pacjenta” zawierającej wszystkie wykonane dotychczas testy wraz z opisami ich wyników. Mogą to być zabawy i ćwiczenia polegające na naśladowaniu określonych min, łączeniu wyrazów w pary, kategoryzowanie, szeregowanie bądź innych zachęcających do wymowy określonych słów.

Terapia skupia się na leczeniu zaburzeń mowy, słuchu, związanych ze złą artykulacją i rozróżnianiu głosek kategorii:

  • szeregu szumiącego
  • szeregu syczącego
  • szeregu ciszącego
  • typu „r"


By zachęcić dzieci do ćwiczeń, zajęcia mają charakter zabawy. Terapia artykulacji polega na pobudzeniu do wymowy określonych słów. Terapia słuchu polega na kojarzeniu słów z podlegającymi im obrazkami.

Wraz z programem dostarczane są naklejki będące formą nagradzania dzieci za poprawnie wykonane ćwiczenia oraz ćwiczenia do wydruku takie jak karty pracy oraz wskazówki dla terapeutów. Do wykonywania ćwiczeń dodadkowo dołączone są słuchawki z mikrofonem oraz program do kalibracji nagrań (poprawia jakość nagrań).

Program działa na systemach operacyjnych rodziny Windows /7/8/10 oraz MacOS w wersji 10.50 i wyższych.
Współpracuje z tablicami interaktywnymi.
 

Producent gwarantuje bezpłatną pomoc techniczną. 

Eduterapeutica Logopedia uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.
Produkt został wybrany programem terapeutycznym 2010r.
 

eduterapeutica