logopedia rozszerzona cena 3 399,00 zł          Kup teraz 


Eduterapeutica  rozszerzona


to program pozwalający na pracę terapeutyczną z dziećmi wykazującymi zaburzenia w rozwoju mowy. Został zaprojektowany w taki sposób by można było go eksploatować w przypadku różnych grup wiekowych. Wersja ta zawiera około 560 ćwiczeń.

Elementem programu jest aplikacja terapeuty, w której skład wchodzą narzędzia pozwalające na zdiagnozowanie stopnia ryzyka dysleksji, dyskalkulii dziecka. Posiada również mechanizmy wspomagające prowadzenie terapii takie jak zestawy ćwiczeń, możliwość wydruku dokumentów czy prowadzenie elektronicznego dzienniczka dla każdego dziecka z osobna.

Diagnoza jest stawiana na podstawie „elektronicznej karty mowy małego pacjenta” zawierającej wszystkie wykonane dotychczas testy wraz z opisami ich wyników. Mogą to być zabawy i ćwiczenia polegające na naśladowaniu określonych min, łączeniu wyrazów w pary, kategoryzowanie, szeregowanie bądź innych zachęcających do wymowy określonych słów.

Terapia skupia się na leczeniu zaburzeń mowy, słuchu, związanych ze złą artykulacją i rozróżnianiu głosek kategorii:

  • szeregu szumiącego
  • szeregu syczącego
  • szeregu ciszącego
  • typu „r"


Dodatkowo w wersji rozszerzonej:

  • artykulacji głoski k,g
  • mowy bezdźwięcznej
  • słuchu fonematycznego
  • jąkania


By zachęcić dzieci do ćwiczeń, zajęcia mają charakter zabawy. Terapia artykulacji polega na pobudzeniu do wymowy określonych słów. Terapia słuchu polega na kojarzeniu słów z podlegającymi im obrazkami. Wersja rozszerzona umożliwia ćwiczenia z zakresu głośności, długości, natężenia wypowiadanych słów. Program pozwala na wyćwiczenie odpowiedniej rytmiki podczas wymowy.
Logopedia wersja rozszerzona zawiera dołączoną do programu drukarkę laserową oraz zestaw szkoleń dla obsługi programu.

Wraz z programem dostarczane są naklejki będące formą nagradzania dzieci za poprawnie wykonane ćwiczenia oraz ćwiczenia do wydruku takie jak karty pracy oraz wskazówki dla terapeutów. Do wykonywania ćwiczeń dodatkowo dołączone są słuchawki z mikrofonem oraz program do kalibracji nagrań (poprawia jakość nagrań).

Program działa na systemach operacyjnych rodziny Windows /7/8/10 oraz MacOS w wersji 10.50 i wyższych.
Współpracuje z tablicami interaktywnymi.

Producent gwarantuje bezpłatną pomoc techniczną. 

Eduterapeutica Logopedia uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.
Produkt został wybrany programem terapeutycznym 2010r.
 


eduterapeutica