eduterapeutic cena 390 zł  Kup teraz   


Eduterapeutica Uzależnenia

 to kolejne programy z serii pozwalające w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: polska
 • Ilość stanowisk: licencja otwarta dla szkoły
 • Typ licencji: komercyjna
 • Ważność licencji: wieczysta

Program ma na celu przedstawienie mechanizmu powstawania uzależnienia, pokazanie symptomów które występują podczas wpadania w uzależnienie oraz właściwego reagowania na zdarzenia. Oprogramowanie jest przeznaczone dla szkół jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części wraz z odpowiednimi materiałami adresowane są do:

 • dyrektorów placówek, którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole,
 • pedagogów i psychologów, którzy poza swoją codzienna opieką nad uczniami, wychowankami, wspierają i przegotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia,
 • nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą linie rozpoznawania i reagowania na wszelkie symptomy uzależnień pojawiające sie u uczniów, wychowanków,

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu uzależnień wymaga w pierwszej kolejności przygotowania do działań profilaktycznych jak i do wczesnego rozpoznawania problemów z uzależnieniami przez nauczycieli a szczególności wychowawców. Z materiałów szkoleniowych nauczyciele oraz pedagodzy dowiedzą się:

 • co to jest uzależnienie,
 • na czym polega uzależnienie,
 • po czym poznać, że uczeń jest uzależniony,
 • jakie są czynniki ryzyka wejścia w uzależnienie,
 • jak media i otoczenie przyczyniają się do uzależnienia, jak pomóc uczniowi i jego rodzicom poradzić sobie z uzależnieniem,
 • jak budować zdrową, silną i odporną na uzależnienia osobowość młodych ludzi.

Zakres tematyczny pakietu obejmuje nie tylko "klasyczne" uzależnienia o jakich każdy człowiek myśli słysząc słowo uzależnienie tz. alkohol, papierosy, narkotyki, ale także inne formy i źródła uzależnień takie jak: 

 • gry komputerowe,
 • Internet,
 • zakupy,
 • ryzykowane zachowania.

Prawdopodobieństwo wpadnięcia ucznia w uzależnienie rośnie z roku na rok, jest to związane z coraz to większa presją rówieśników, niemożność sprostania obowiązującym trendom powoduje, że uczeń znajduję sie na gorszej pozycji w grupie swoich rówieśników, co znacząco przyczynia się do zwiększenia ryzyka sięgnięcia po środki psychoaktywne.

Problem uzależnień wymaga przygotowania wszystkich nauczycieli don rozpoznawania symptomów uzależnień, jak i właściwego reagowania na zdarzenia, ale może przede wszystkim przygotowania wychowawców do działań profilaktycznych, bo to oni są pierwszą linią kontaktu szkoły z uczniem. Eduterapeutica Uzależnienia zawiera komplet materiałów potrzebnych szkole tz.:

 • opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania uzależnieniom w szkole,
 • graficzne schematy procedur,
 • poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne i kompletne materiały na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów,
 • narzędzia ułatwiające rozpoznanie uzależnień,
 • scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy,
 • scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne dla rodziców.

Zestaw zawiera:

 • płytę CD z 40 elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku
 • wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców – 4 wzory po 30 szt.
 • plakaty dla uczniów – 4 wzory po 2 szt. w formacie A3
 • formularze diagnostyczne do wygodnego kopiowania.

uzależnienia dla szkółuzależnienia spuzależnienia szkoła

eduterapeutica